.

Stenbackens ändrar tillfälligt inriktning under 2023

Under 2023 kommer småhusproduktionen här på Stenbackens att pausas på grund av rådande omvärldsläge.

Vi fokuserar i stället på att stötta systerbolaget Grönbo Production AB i sin tillverkning av ekologiska flerfamiljshus.